Ön Bilgilendirme Formu

1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, satıcının, tüketiciye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Tüketici, ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücretini ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Ticari Unvanı: AS KARE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Adresi: Atatürk Mah. Şeref Sk. No: 32  Ataşehir / İstanbul
Telefon:+90 850 290 4562
Fax: +90 290 2402
Satıcı Mersis No: 0086 1054 5010 0001

Satıcı E-Posta Adresi : info@torqnutrition.com

Tüketicinin İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi :  

3. TÜKETİCİ BİLGİLERİ (Sözleşmede bundan sonra "TÜKETİCİ" olarak anılacaktır)

Adı–Soyadı: 
Adresi:
Telefon:
E-Posta: 

4. SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Ürünlerin tanımı, miktarı/adedi, markası, birim tutarı ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler satıcıya ait internet sitesinde yer almakta olup bu bilgiler aşağıda da belirtilmiş ve Tüketici tarafından onaylanmıştır. Kargo ücreti ve varsa ek vergiler Tüketici tarafından karşılanacaktır.

Sipariş Tarihi: 
Sipariş Numarası: #

Sözleşme Konusu Malın Temel Özellikleri:


 

Sözleşme Konusu Malın Tüm Vergiler Ve Masraflar Dahil Satış Fiyatı: 

Vergiler Dahil Genel Toplam Ücret: 
Ödeme Şekli Ve Planı : 
Teslimat Şekli: 
Teslim Giderleri: 
Teslim Edilecek Kişi:  
Teslimat Adresi: 

Teslimat Tarihi: Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarihi bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçeklemektedir.

Fatura Adresi : 
Teslim Giderlerinin Kime Ait Olduğu: 
Cayma Bildirimin Yapılabileceği Açık Adresi:  Atatürk Mah, Şeref Sk. No: 32, 34758 Ataşehir/İstanbul
Cayma Bildiriminin Yapılabileceği Faks Numarası: +90 216 290 2402
Cayma Bildiriminin Yapılabileceği Mail Adresi: info@torqnutrition.com
Cayma Bildiriminin Yapılabileceği Telefon Numarası: +90 850 290 4562
Şikayet İçin Satıcının Açık Adresi:  Atatürk Mah, Şeref Sk. No: 32, 34758 Ataşehir/İstanbul
Şikayet İçin Satıcının Faks Numarası: +90 216 290 2402
Şikayet İçin Satıcının Mail Adresi: info@torqnutrition.com
Şikayet İçin Satıcının Telefon Numarası: +90 850 290 4562
İadeye İlişkin Taşıyıcı Firma: 

5. TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 4’ de belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6. ÜRÜNLERİN TESLİMATI

6.1. Ürünler, tüketicinin belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak siparişin iletildiği tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir.

6.2. Sipariş teslim edilirken tüketici (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi tüketiciye ulaştırabilecek kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla göndericiye (tüketiciye) iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

6.3. Ürünler, tüketicinin gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu değildir.

6.4. Tüketici, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

7. ŞİKÂYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

8. CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak Tüketici, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya ktüketici veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Ayrıca Tüketici’nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte ürünün faturasını kargo firmasına teslim etmesi gerekmektedir.

8.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçünçü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.3. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8.4. Tüketici cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. satıcı ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

8.5. Tüketici satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

8.6. Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

8.7. Tüketicinin cayma hakkı;

a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, b)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara, i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve j) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Tüketici, ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

9.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için tüketicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde tüketici veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile tüketicilere göndermekte ve teslim ettirmektedir.

9.3. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) tüketiciye aittir.

9.4. tüketici, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargo/kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kurye/kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

9.5. Tüketici, satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

9.6. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde tüketici tarafından tüm giderleri tüketici 'ya ait olmak üzere satıcıya iade edilir. Satıcının iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

9.7. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak tüketiciyi bilgilendirir. Bu durumda tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

9.8. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra tüketici hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, tüketici olası gecikmeler için satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

9.9. Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Tüketiciyi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketicinin onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

10. YETKİLİ MAHKEME

Satıcı şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

11. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. 

TÜKETİCİ